• Åpen Barnehage

    02/12/2016

    Til alle foreldre og barn som er hjemme på dagtid:

    Velkommen til åpen barnehage hver torsdag fra kl 0900-1500.

    Ta kontakt med Styrer Bjørg Ditlefsen for informasjon.

    Tlf: 93230707