• Sjerner - overgang barnehage/skole

    02/12/2016

    Overgang barnehage-skole

    Grashoppa Barnehage har barn fra ulike områder og samarbeider derfor med flere skoler om overgangen. Vi følger Bamble Kommunes overgangsrutiner mellom barnehage og skole.