• Barnehagen`s satsningsområdet

  02/12/2016


  LEK
  Lek er satsningsområdet i Grashoppa Barnehage.

  Lek: 

   

   

  Den voksnes væremåter, det fysiske miljøet inne og ute samt hva og hvordan vi bruker tiden fra åpning til stenging, er av avgjørende betydning for hvilke muligheter barn har til å starte, verne og videreutvikle lek (Melaas, 2013).

  Barnas undring og interesse vil danne grunnlag for deres læringsprosesser i barnehagen. Samhandlingsprosesser og sosialisering gjennom lek er viktig i denne sammenheng. Prosjekter i Grashoppa skal preges av lek, og startes og utvikles med grunnlag i barnas interesse.

  Rammeplanens syv fagområder og øvrige innhold skal prege prosjektene og være grunnlag i refleksjoner og evaluering. Vårt sentrale verktøy i dette arbeidet er pedagogisk dokumentasjon.